ZAJĘCIA STACJONARNE (tylko u nauczyciela) lub ONLINE (tylko DOUCZANKI)

  Zajrzyj na Fb >>>

1. Cena za lekcję (60 minut) zależy od rodzaju zajęć (patrz: GRAFIK ZAJĘĆ STACJONARNYCH na dole strony głównej). Wyróżniam dwa rodzaje zajęć:

 • MATURALNE, typowe kursowe zajęcia dla uczniów realizujących rozszerzenie z biologii w szkole, ROCZNE– minimum 50 zajęć po 120 minut- STAŁY termin zajęć wg GRAFIKU, forma: STACJONARNA u NAUCZYCIELA
  —> w przypadku REGULARNEGO, STACJONARNEGO przygotowania do matury cena za 60 minut to 225 zł. W cenę wliczone są materiały w postaci ZESTAWU zadań maturalnych. Uczeń uzyskuje także nieograniczony dostęp do zasobów w postaci prezentacji, notatek, grafik, wykładów i instrukcji przygotowanych do każdych zajęć. Dostęp do tych materiałów jest możliwy poprzez prywatną grupę na Fb. Zajęcia trwają co najmniej 120 minut.
 • DOUCZANKI– z materiału bieżącego, poziom licealny, maturalny lub wyższy,  skorelowane zazwyczaj z lekcjami biologii w szkole, terminy NIEREGULARNE, forma:  online lub STACJONARNA u NAUCZYCIELA
  —> cena za 60 minut zajęć to 200 zł. W cenę wliczone są wszelkie materiały (zestawy zadań, kartkówki, prezentacje, filmy). Zajęcia nie są regularne. Realizowane są STACJONARNIE u mnie lub ONLINE poprzez Messengera na Fb. Zajęcia trwają co najmniej 120 minut. Względem zajęć online brak możliwości rezerwacji stałego terminu.

2. Rezerwacja terminu STACJONARNEGO (w przypadku nowych osób) następuje po opłaceniu kaucji w wysokości 350 zł (odliczanej od pierwszych zajęć). Zaś PAKIET ZAJĘĆ PRÓBNYCH (czyli 5 pierwszych zajęć) jest opłacany z góry w określonym terminie (zazwyczaj jest to 28 luty roku w którym rozpoczynają się zajęcia). Pakiet jest bezzwrotny.

3. Wpis na LISTĘ REZERWOWĄ zajęć STACJONARNYCH następuje po opłaceniu kaucji w wysokości 250 zł (odliczanej od pierwszych zajęć).

Względem zajęć online brak możliwości rezerwacji stałego terminu.

4. MINIMALNA ilość zajęć, która powinna się odbyć, jako SOLIDNE przygotowanie do matury rozszerzonej (dot. TYLKO uczniów realizujących na bieżąco program ROZSZERZONY z BIOLOGII w szkole), to 100 lekcji po 60 minut (czyli 50 zajęć po 120 minut)- TRYB ROCZNY, STACJONARNY u mnie.

5. Kolejne kroki niezbędne do rezerwacji określonego terminu STACJONARNEGO to :

 • wybór konkretnego terminu STACJONARNYCH stałych zajęć z  GRAFIKU (dół strony głównej) i uzgodnienie go z nauczycielem
 • wypełnienie kwestionariusza osobowego (dostępny w zakładce Materiały lub wysyłany mailowo) i odesłanie na mojego maila w formie załącznika Word
 • opłacenie kaucji
 • przyjazd na stacjonarne spotkanie organizacyjne
 • opłacenie bezzwrotnego PAKIETU PRÓBNEGO (pięć pierwszych zajęć)
 • ewentualny wpis na listę rezerwową zajęć STACJONARNYCH

6. Istnieje możliwość zakupu materiałów dodatkowych tj. ZESTAWÓW, testów, matur tematycznych i opracowań pogrupowanych tematycznie, bez udziału w kursie.
Analizuję i SPRAWDZAM również te materiały wg indywidualnego cennika. (opcja czasowo NIEAKTUALNA)

7. Konto firmowe:

nauczycielka Katarzyna Aneta H.

ING 91 1050 1243 1000 0090 7190 6540

w tytule należy podać nazwisko i imię ucznia, datę i godzinę zajęć oraz ilość rezerwowanych zajęć
8. Kontakt:
tel. 501-891-350
biologia1001@o2.pl