Proszę o czytelne wypełnienie kwestionariusza osobowego:

NAZWISKO i IMIĘ UCZNIA

DATA URODZENIA i WIEK ucznia

ADRES zamieszkania

TEL. kontaktowy do ucznia

TEL. kontaktowy do rodzica/ opiekuna

Mama:

Tata:

E- MAIL ucznia

E- MAIL rodzica

Mama:

Tata:

Czy uczeń uczęszcza aktualnie do LO?

Jeśli tak, to do jakiego i do której klasy?

Czy uczeń w LO realizuje/ realizował program rozszerzony z biologii?

Czy uczeń uczęszcza aktualnie na studia?

Jeśli tak, to jakie? Czy mają związek z biologią?

Który raz uczeń przystąpi do matury z biologii?

W którym roku uczeń przystępuje do matury?

Wybrany dzień i godzina spotkań/ preferencje

Czy uczeń uczęszczał już na korepetycje z biologii? Czy był jakiś powód rezygnacji z tych korepetycji? Jeśli tak, to jaki?

TRYB zajęć: roczny, dwuletni, stacjonarny, online, hybrydowy

Cel, jaki uczeń chce osiągnąć (np. rodzaj studiów)

Data wypełnienia kwestionariusza

Czy kwestionariusz dot. listy rezerwowej?

Skąd uczeń ma kontakt do korepetytora?

Dodatkowe informacje: